МЕДИЦИНА
Лекционен цикъл по пропедевтика на вътрешните болести
pdf of lecture 1. Физикално изследване на дихателната система (v.2013)
pdf of lecture 2. Пневмонии (v.2013)
pdf of lecture 3. Хроничен бронхит, белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест (v.2013)
pdf of lecture 4. Астма (v.2013)
pdf of lecture 5. Белодробен карцином (v.2013)
pdf of lecture 6. Болести на плеврата. Болести на медиастинума (v.2008).
Лекции по белодробни болести за студенти по медицина
pdf of lecture 1. Хронична кашлица (v.2007)
pdf of lecture 2. Идиопатични интерстициални пневмонии и саркоидоза (v.2007)
pdf of lecture 3. Белодробна артериална хипертония (v.2007)
pdf of lecture 4. Поведение при плеврални изливи (философия на плеврологията) (v.2009)

Лекции по клинична онкология за студенти по медицина
pdf of lecture 1. Въведение в науката онкология (v.2014)
pdf of lecture 2. Принципи на клиничната онкология (v.2014)
pdf of lecture 3. Въведение в медицинската онкология (v.2014)
Лекции по медицинска онкология
pdf of lecture 1. Системна химиотерапия при карцином на панкреас (v.2008)
pdf of lecture 2. Дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC) - карцином чудак (v.2009)